We close near Shanghai-Hangzhou Existing Lines

We close near Shanghai-Hangzhou Existing Lines, Shanghai-Hangzhou-Jinhua High Way, zhapu-Jiaxing-Jiangsu High Way, Hangzhou-Pudong High way, Xiaoshan International Airport, Shanghai Pudong

International Airport, Shanghai Port and Ningbo Port.